BlackBerry Torch 9860 9850 - Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức

background image

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Đng h.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Báo thc, thay đổi trường Âm báo thc, trường Âm lượng, trường Thi gian tm dng, và trường Rung.

4.

Bấm phím

> Lưu.