BlackBerry Torch 9860 9850 - Nu primesc mesaje

background image

Nu primesc mesaje

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Ghidul utilizatorului

Mesajele

122

background image

• Verificaţi dacă telefonul smartphone BlackBerry este conectat la reţeaua wireless.Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu

acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

• Resetaţi telefonul smartphone. Conectaţi-vă la reţea şi încercaţi din nou.
• Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe telefonul smartphone utilizând

ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit un mesaj de activare de la
BlackBerry Internet Service pe telefonul smartphone. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să
dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul Configurare e-mail
pentru a trimite un registru de servicii la telefonul dvs. smartphone.

• Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi telefonul smartphone. În ecranul de

întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem >
Tabel de rutare gazdă. Apăsaţi tasta

> Înregistrare acum.

• Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
• Dacă utilizaţi filtre de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.
• Verificaţi dacă redirecţionarea e-mailurilor este activată şi dacă aveţi selectate toate dosarele de e-mail, inclusiv

dosarul Inbox, din care doriţi să recepţionaţi e-mailuri.

• Asiguraţi-vă că telefonul smartphone nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi

administratorul.

Informaţii înrudite

Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail,

97