BlackBerry Torch 9860 9850 - Modificarea locaţiei pentru memorarea fotografiilor realizate

background image

Modificarea locaţiei pentru memorarea fotografiilor realizate

Înainte de a începe: Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi un card media inserat în telefonul smartphone
BlackBerry.

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3.

Schimbaţi câmpul Memorare imagini.

4.

Apăsaţi tasta

> Salvare.