Ajutor BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-09-25

SWD-20120925080128935

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 8

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 8
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 27
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 31
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 40

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 45

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 45
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 46
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 47
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 48
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 49
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 50
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 51
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 52
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 53
Introducerea textului cu tastatura ecranului tactil ....................................................................................... 53
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 54
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 55

Telefon ....................................................................................................................................................... 56

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 56
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 76

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 80

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 80
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 82

Mesajele .................................................................................................................................................... 84

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 84

background image

Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 122

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 129

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 129
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 136

Media ...................................................................................................................................................... 138

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 138
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 155

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 159

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 159
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 163

Browser ................................................................................................................................................... 164

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 164
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 178

Calendar .................................................................................................................................................. 180

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 180
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 190

Contacte .................................................................................................................................................. 192

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 192
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 202

Ceas ........................................................................................................................................................ 204

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 204
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 208

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 209

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 209
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 209
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 209
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 210

background image

Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 210
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 210
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 211
Despre categorii ....................................................................................................................................... 213
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 213
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 214
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 214

Introducerea textului ................................................................................................................................ 215

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 215
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 225

Tastatură ................................................................................................................................................. 226

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 226

Limbă ...................................................................................................................................................... 230

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 230
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 232

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 234

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 234
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 239

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 241

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 241
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 243

Busolă ..................................................................................................................................................... 244

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 244

Hărţi ........................................................................................................................................................ 246

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 246
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 250
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 252

background image

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 253

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 253
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 255

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 260

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 260

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 262

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 262
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 264

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 266

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 266
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 274

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 284

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 284
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 287

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 289

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 289
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 297

Serverul media ......................................................................................................................................... 301

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 301

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 303

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 303
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 303
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 304
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 304

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 305

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 305
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 309

background image

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 310

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 310
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 317

Căutare .................................................................................................................................................... 319

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 319
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 324

Securitate ................................................................................................................................................ 325

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 325
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 357

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 359

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 359
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 359
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 360
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 360
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 361

Sincronizare ............................................................................................................................................. 362

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 362
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 365

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 367

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 367

Calculator ................................................................................................................................................ 373

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 373
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 373

Glosar ...................................................................................................................................................... 374

Notificare legală ....................................................................................................................................... 376