BlackBerry Torch 9860 9850 - Uprawnienia do danych dla aplikacji innych producentów

background image

Uprawnienia do danych dla aplikacji innych producentów

Uprawnienie

Opis

Poczta elektroniczna

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do wiadomości e-mail,
wiadomości SMS lub PIN w smartfonie BlackBerry.

PIM

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do danych organizatora,
takich jak kontakty, wpisy kalendarza, zadania czy notatki.

Pliki

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do plików zapisanych w
smartfonie. Można na przykład ustawić opcje dostępu aplikacji innych producentów do
plików przesyłanych do smartfonu przy użyciu technologii Bluetooth

®

lub za pomocą

programu BlackBerry Desktop Software.

Dane ochrony

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do certyfikatów i kluczy
zawartych w magazynie kluczy przechowywanym w smartfonie.

Bezpieczny element

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do wiadomości poufnych,
takich jak numery kart kredytowych, kupony, karty lojalnościowe czy bilety okresowe
komunikacji publicznej, które zapisane są w bezpiecznym elemencie smartfonu. W
zależności od modelu smartfonu i dostawcy usług bezprzewodowych smartfon może nie
korzystać z elementu bezpiecznego.

Informacje pokrewne

Ustawianie uprawnień dla aplikacji innych producentów,

348