BlackBerry Torch 9860 9850 - Zmiana nazwy kanału transmisji informacji sieciowych

background image

Zmiana nazwy kanału transmisji informacji sieciowych

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Transmisja informacji sieciowych.

3.

W sekcji Kanały zaznacz kanał transmisji informacji sieciowych.

4.

Naciśnij klawisz

> Określ nazwę.

5.

Nadaj nazwę kanałowi.

6.

Kliknij przycisk OK.

7.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.