BlackBerry Torch 9860 9850 - Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu smartfonu

background image

Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu smartfonu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Wiadomość na zablokowanym ekranie.

3.

Wpisz tekst, który ma się pojawić na ekranie po zablokowaniu smartfonu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Blokowanie i odblokowywanie smartfonu,

30