BlackBerry Torch 9860 9850 - Zmiana opcji pokazu slajdów

background image

Zmiana opcji pokazu slajdów

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

• Aby zmienić liczbę sekund pomiędzy poszczególnymi slajdami w pokazie, zmień wartość w polu Odstęp między

slajdami pokazu .

• Aby zmienić wykorzystywany typ przejścia slajdów, zmień wartość w polu Przejście pokazu slajdów.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.