Pomoc usługi BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-09-24

SWD-20120924172241945

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 8

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 8
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 27
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 31
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 40

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 45

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 45
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 46
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 47
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 48
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 49
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 50
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 51
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 52
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 53
Skróty: wpisywanie za pomocą ekranowej klawiatury dotykowej ................................................................... 53
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 54
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 55

Telefon ....................................................................................................................................................... 56

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 56
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 76

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 80

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 80
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 83

Wiadomości ............................................................................................................................................... 84

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 84

background image

Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 122

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 129

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 129
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 136

Multimedia ............................................................................................................................................... 137

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 137
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 154

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 158

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 158
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 162

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 163

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 163
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 177

Kalendarz ................................................................................................................................................ 178

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 178
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 188

Kontakty .................................................................................................................................................. 190

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 190
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 200

Zegar ....................................................................................................................................................... 201

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 201
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 204

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 206

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 206
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 206
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 206
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 207

background image

Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 207
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 207
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 208
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 210
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 210
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 211
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 211

Pisanie ..................................................................................................................................................... 212

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 212
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 221

Klawiatura ................................................................................................................................................ 223

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 223

Język ....................................................................................................................................................... 227

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 227
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 229

Ekran ....................................................................................................................................................... 230

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 230
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 235

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 237

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 237
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 239

Kompas ................................................................................................................................................... 240

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 240

Mapy ....................................................................................................................................................... 242

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 242
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 246
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 248

background image

Aplikacje .................................................................................................................................................. 249

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 249
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 251

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 256

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 256

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 258

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 258
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 260

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 262

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 262
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 270

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 280

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 280
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 284

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 285

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 285
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 294

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 297

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 297

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 299

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 299
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 299
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 300
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 300

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 301

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 301
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 305

background image

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 306

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 306
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 312

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 314

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 314
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 319

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 320

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 320
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 351

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 354

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 354
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 354
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 355
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 355

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 356

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 357

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 357
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 360

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 363

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 363

Kalkulator ................................................................................................................................................ 369

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 369
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 369

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 370

Informacje prawne ................................................................................................................................... 372