BlackBerry Torch 9860 9850 - De contactpersoon wijzigen die aan een snelkiestoets is toegewezen

background image

De contactpersoon wijzigen die aan een snelkiestoets is toegewezen

1.

Druk in het beginscherm op de toets

.

2.

Druk op de toets

> Bekijken > Snelkeuzelijst.

3.

Markeer een contactpersoon of telefoonnummer.

4.

Druk op de toets

.

• Als u een andere contactpersoon aan een snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Bewerken. Klik op een nieuwe

contactpersoon.

• Als u de contactpersoon aan een andere snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Verplaatsen. Klik in de lijst

Snelkeuzenummers op een nieuwe snelkiestoets.

• Klik op Verwijderen als u de contactpersoon wilt verwijderen uit de lijst Snelkeuzenummers.

Gebruikershandleiding

Telefoon

63