BlackBerry Torch 9860 9850 - Uw typestijl wijzigen

background image

Uw typestijl wijzigen

U kunt wijzigen hoe uw BlackBerry-smartphone herkent wat u typt door een typestijl te selecteren.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Typen en taal > Typen.

3.

Voer voor een toetsenbord een van de volgende handelingen uit:
• Wijzig het veld Stijl in Direct als u alle hulp bij het typen wilt uitschakelen. Als de optie Direct niet wordt

weergegeven in het beginscherm, klikt u op Opties > Typen en taal > Toetsenbord. Wijzig het veld Type staand

toetsenbord in Volledig.

• Wijzig het veld Stijl in Voorspellend als u wilt dat uw smartphone suggesties voor woordvoorspellingen geeft terwijl

u typt.

• Wijzig het veld Stijl in MultiTap als u wilt dat uw smartphone de eerste letter op een toets typt als u één keer op

een toets drukt, en de tweede letter op een toets typt als u twee keer op een toets drukt. Als de optie MultiTap

niet wordt weergegeven in het beginscherm, klikt u op Opties > Typen en taal > Toetsenbord. Wijzig het veld

Type staand toetsenbord in Compact.

• Wijzig het veld Stijl in Corrigerend als u wilt dat uw smartphone suggesties voor spellingcorrecties geeft terwijl u

typt. Als de optie Corrigerend niet wordt weergegeven in het beginscherm, klikt u op Opties > Typen en taal >

Toetsenbord. Wijzig het veld Type staand toetsenbord in Volledig.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Ik zie geen Geavanceerde stijlopties,

227

Gebruikershandleiding

Opties voor toegankelijkheid

373