BlackBerry Torch 9860 9850 Help

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-24

SWD-20120924152710579

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 8

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 8
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 27
Populaire tips ............................................................................................................................................. 31
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 40

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 46

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 46
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 47
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 48
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 49
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 50
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 51
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 52
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 53
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 54
Snelkoppelingen: typen met toetsenbord op het aanraakscherm ................................................................. 54
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 55
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 56

Telefoon ..................................................................................................................................................... 57

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 57
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 77

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 81

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 81
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 83

Berichten ................................................................................................................................................... 85

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 85

background image

Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 123

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 130

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 130
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 137

Media ...................................................................................................................................................... 139

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 139
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 156

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 160

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 160
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 164

Browser ................................................................................................................................................... 166

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 166
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 180

Agenda .................................................................................................................................................... 182

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 182
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 192

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 194

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 194
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 204

Klok ......................................................................................................................................................... 206

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 206
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 210

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 211

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 211
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 211
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 211
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 212

background image

Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 212
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 212
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 213
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 215
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 215
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 216
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 216

Typen ...................................................................................................................................................... 217

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 217
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 226

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 228

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 228

Taal ......................................................................................................................................................... 232

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 232
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 234

Schermweergave ..................................................................................................................................... 235

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 235
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 240

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 242

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 242
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 244

Kompas ................................................................................................................................................... 245

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 245

Kaarten .................................................................................................................................................... 247

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 247
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 251
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 253

background image

Toepassingen ........................................................................................................................................... 254

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 254
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 256

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 260

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 260

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 262

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 262
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 264

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 266

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 266
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 274

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 284

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 284
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 287

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 289

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 289
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 297

Mediaserver ............................................................................................................................................. 301

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 301

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 303

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 303
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 303
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 304
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 304

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 305

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 305
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 309

background image

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 310

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 310
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 317

Zoeken ..................................................................................................................................................... 319

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 319
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 324

Beveiliging ............................................................................................................................................... 325

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 325
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 357

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 359

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 359
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 359
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 360
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 360
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 361

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 362

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 362
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 365

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 368

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 368

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 374

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 374
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 374

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 375

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 377