Pomoć za BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2012-09-24

SWD-20120924151307490

background image

Sadržaj

Brza pomoć .................................................................................................................................................. 8

Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 8
Popularne teme .......................................................................................................................................... 26
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 31
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 40

Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 45

Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 45
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 46
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 47
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 48
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 49
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 50
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 50
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 51
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 52
Prečaci: Unos teksta pomoću dodirne zaslonske tipkovnice ........................................................................ 53
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 54
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 55

Telefon ....................................................................................................................................................... 56

Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 56
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 75

Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 79

Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 79
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 81

Poruke ....................................................................................................................................................... 83

Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 83

background image

Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 119

Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 126

Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 126
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 133

Multimedija .............................................................................................................................................. 134

Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 134
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 151

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 155

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 155
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 159

Preglednik ................................................................................................................................................ 160

Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 160
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 174

Kalendar .................................................................................................................................................. 176

Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 176
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 185

Kontakti ................................................................................................................................................... 188

Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 188
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 198

Sat ........................................................................................................................................................... 199

Upute: Sat ................................................................................................................................................ 199
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 202

Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 204

Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 204
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 204
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 204
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 205

background image

Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 205
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 205
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 206
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 208
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 208
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 209
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 209

Unos teksta .............................................................................................................................................. 210

Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 210
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 219

Tipkovnica ............................................................................................................................................... 221

Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 221

Jezik ........................................................................................................................................................ 225

Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 225
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 227

Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 228

Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 228
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 233

GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 234

Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 234
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 236

Kompas ................................................................................................................................................... 237

Upute: Kompas ........................................................................................................................................ 237

Karte ........................................................................................................................................................ 239

Upute: Karte ............................................................................................................................................ 239
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 243
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 245

background image

Aplikacije ................................................................................................................................................. 246

Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 246
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 248

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 253

Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 253

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 255

Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 255
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 257

Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 259

Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 259
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 266

Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 276

Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 276
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 279

Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 281

Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 281
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 289

Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 292

Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 292

Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 295

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 295
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 295
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 296
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 296

Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 297

Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 297
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 301

background image

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 302

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 302
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 308

Pretraživanje ............................................................................................................................................ 310

Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 310
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 314

Zaštita ...................................................................................................................................................... 316

Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 316
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 347

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 349

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 349
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 349
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 350
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 350
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 351

Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 352

Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 352
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 355

Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 357

Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 357

Kalkulator ................................................................................................................................................ 363

Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 363
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 363

Pojmovnik ................................................................................................................................................ 364

Pravna napomena .................................................................................................................................... 366