BlackBerry Torch 9860 9850 - Informace o inteligentním zadávání hesla

background image

Informace o inteligentním zadávání hesla

Používáte-li rozšířené ověření a heslo smartphonu BlackBerry nebo heslo karty Smart Card je číselné, budete možná moci

v některých polích pro hesla použít inteligentní zadávání hesla. Je-li inteligentní zadávání hesla zapnuto, smartphone si

zapamatuje formát hesla, které zadáte do pole pro heslo. Když zadáváte heslo znovu, smartphone pro pole pro heslo

použije inteligentní filtr hesla. Je-li heslo číselné, objeví se vedle pole pro heslo indikátor 123. Je-li heslo alfanumerické,

objeví se vedle pole pro heslo indikátor ABC.
Chcete-li použít inteligentní zadávání hesla, musí být zapnuto rozšířené ověření a ve smartphonu musí být nainstalovány

správný ovladač karet Smart Card a čtecí zařízení karet Smart Card.