BlackBerry Torch 9860 9850 - Tipy: Rychlé provádění úkonů

background image

Tipy a klávesové zkratky

45

background image

Přidání aplikace na panel Oblíbené.

Zvýrazněte aplikaci na domovské obrazovce nebo ve složce.
Stiskněte klávesu

> Označit jako oblíbené.

Změna možností pro domovskou obrazovku, jako je tapeta. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

>

Možnosti.

Související informace

Změna chování při zadávání textu na domovské obrazovce,
Přiřazení aplikace klávese Komfort,

222

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace,

247