BlackBerry Torch 9860 9850 - Zobrazení nebo skrytí panelu domovské obrazovky

background image

Zobrazení nebo skrytí panelu domovské obrazovky

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

Spravovat panely.

2.

Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políček jednotlivých panelů.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.