BlackBerry Torch 9860 9850 - Zapnutí nebo vypnutí podpory TTY

background image

Zapnutí nebo vypnutí podpory TTY

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > TTY.

3.

Změňte nastavení pole TTY.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

V oblasti připojení v horní části domovské obrazovky se zobrazí indikátor TTY.
Související informace

Informace o podpoře TTY,

73

Možnosti telefonu,

70