Nápověda pro BlackBerry Torch 9860 9850

background image

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-24

SWD-20120924151746226

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 8

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 8
Populární témata ........................................................................................................................................ 27
Populární tipy ............................................................................................................................................. 31
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 40

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 45

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 45
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 46
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 47
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 48
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 49
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 50
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 51
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 51
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 52
Klávesové zkratky: Psaní pomocí klávesnice na dotykové obrazovce. ........................................................... 53
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 54
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 55

Telefon ....................................................................................................................................................... 56

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 56
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 75

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 79

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 79
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 81

Zprávy ........................................................................................................................................................ 83

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 83

background image

Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 120

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 127

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 127
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 134

Média ...................................................................................................................................................... 135

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 135
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 152

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 156

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 156
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 160

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 161

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 161
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 175

Kalendář .................................................................................................................................................. 177

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 177
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 186

Kontakty .................................................................................................................................................. 188

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 188
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 198

Hodiny ..................................................................................................................................................... 199

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 199
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 203

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 204

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 204
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 204
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 204
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 205

background image

Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 205
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 205
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 206
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 208
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 208
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 208
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 209

Zadávání .................................................................................................................................................. 210

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 210
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 219

Klávesnice ............................................................................................................................................... 221

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 221

Jazyk ....................................................................................................................................................... 225

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 225
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 227

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 228

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 228
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 233

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 235

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 235
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 237

Kompas ................................................................................................................................................... 238

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 238

Mapy ....................................................................................................................................................... 240

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 240
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 244
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 246

background image

Aplikace ................................................................................................................................................... 247

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 247
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 249

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 253

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 253

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 255

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 255
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 257

Správa připojení ....................................................................................................................................... 259

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 259
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 266

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 276

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 276
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 279

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 281

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 281
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 289

Server médií ............................................................................................................................................. 293

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 293

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 295

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 295
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 295
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 296
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 296

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 297

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 297
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 301

background image

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 302

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 302
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 308

Hledání .................................................................................................................................................... 310

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 310
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 315

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 316

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 316
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 347

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 349

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 349
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 349
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 350
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 350
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 351

Synchronizace ......................................................................................................................................... 352

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 352
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 355

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 357

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 357

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 363

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 363
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 363

Glosář ...................................................................................................................................................... 364

Právní upozornění .................................................................................................................................... 366